Vastuvõtt

Ülevaade erialadest


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).

Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT


Siseastumisavalduse saad esitada vastuvõtukeskkonnas www.sais.ee.
NB! Kodulehel on iga eriala juures otselink vastava eriala avalduse esitamisele.

Kui Sul on lõpetatud põhikool ja soovid omandada lisaks erialale ka keskhariduse, siis nendest õppekavadest saad kiire ülevaate menüüst Kutsekeskharidus.

Kui soovid omandada vaid eriala, siis lühiülevaate nendest õppekavadest leiad Kutseõpe alt (nii Põhihariduse kui Keskhariduse baasil, samuti Põhihariduse nõudeta).


Meil on pakkuda palju erialasid ka Töökohapõhise õppena.

Kui soovid omandada ainult üldhariduse, siis vaata Täiskasvanute keskkooli infot.

Lahendusi püüame leida ka Hariduslike erivajadustega õppijale.

Vastuvõtu kohta vaata täpsemat infot SIIT

Veel

Puhastustööde juht (sessioon)

ÕppeliikÕppevormEeldus alustamiseksÕppeaeg
ÕppeliikViienda taseme kutseõppe jätkuõpe (EKR tase 5)ÕppevormStatsionaarne koolipõhine õpe (sessioonõpe)Eeldus alustamiseksKeskharidus ja 4. taseme kutsekvalifikatsioonÕppeaeg6 kuud

Puhastustööde juht

Paide õppekoht

Esita avaldus www.sais.ee

Lisainfo/õppima asumine: juhtõpetaja Laida Reitmann, laida.reitmann@jkhk.ee, tel. 514 6884
Õppekavarühm: Koduteenindus

Õppetöö toimub paindliku õppe vormis  üle nädala neljapäeval - reedel ja sobib ka töötavale  inimesele

Õppetöö algus 14.- 15.09.2023

Praktika 5 õppenädalat

Omandatavad õpiväljundid:
·   Koristusvajaduse määratlemine
·   Koristustarvikute ja -masinate valik ning kasutamine
·   Koristusainete valimine, doseerimine ja kasutamine
·   Hoolduskoristus ja suurpuhastus
·   Kaastöötajate juhendamine
·   Koristustööde juhtimine ja arendamine

Õpingute lõppedes  puhastustööde juht, tase 5 kutseeksam

Võimalused tööturul:
·   Puhastustööde juht
·   Töödejuhataja
·   Objektijuht
·   Meister
·   Perenaine

Puhastustööde juhi töö eesmärk on korraldada oma vastutusala objektide elukeskkonna puhtana hoidmist nõutaval tasemel.
Tema tööülesannete hulka kuulub koristustööde planeerimine, korraldamine, töö kvaliteedi hindamine, puhastusteenindajate juhendamine, klientidega suhtlemine ning info vahetamine. Kavandab asjakohaseid muudatusi ja korraldab nende rakendamist. Vastutab kvaliteetse töötulemuse eest.
Oma töös juhindub ta puhastusala heast tavast. Järgib kutse-eetikat ning lähtub konfidentsiaalsuse põhimõtetest. Juhib meeskonda ja vastutab meeskonnatöö eest

Õppetöö toimub Paide õppekohas Puhastustööde juht, 5 rakenduskava kohaselt.
Kooli õppekava

Töötukassa tasemeõppes osalemise toetus
Sellel õppekaval õppima asumisel on võimalik saada tasemeõppes osalemise toetust. 
Rohkem infot toetuse kohta leiad Eesti Töötukassa kodulehelt.

Laida Reitmann